אמן: Redeemed

Redeemed May Refer to Different Groups. The album listed is not the group in the picture. 1. Redeemed is a Christian, a cappella quartet with three guys and one girl, singing a wide range of music from barbershop, to contemporary Christian style. Visit their website at http://redeemedquartet.com/. 2. Redeemed is a finnish melodic heavy metal band, formed in 2005, and has nothing to do with religion. 3. Redeemed in an Australian independent Christian band. Visit their website at http://theredeemedband.com

אמנים דומים

האלבומים האמןRedeemed


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר