אמן: Rick Batyr

Rick Batyr Prana Sound Studio Rick Batyr is an intuitive sound shaman,Reiki practioner,audio engineer, music producer and drummer from New York. Rick creates intuitive channeled healing music that combines ancient and modern sound healing modalities with a blend of ambient soundscapes, science and organic instruments. Rick’s writing process is intuitive, through various meditation, Reiki, shamanistic and akashic record techniques he acts as a clear channel (hollow reed) for the healing sounds to be channeled from guides

אמנים דומים

האלבומים האמןRick Batyr


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר