אמן: Robin Schulz

Robin Schulz (born 28 April 1987) is a German electronic DJ and producer. In 2013, he remixed the song "Waves" by Dutch hip hop artist, Mr. Probz. Another equally famous remix was his 2014 remix of the Lilly Wood & the Prick track "Prayer in C" from their 2010 album Invincible Friends. Both remixes have charted in many European countries, leading to international recognition.

אמנים דומים

האלבומים האמןRobin Schulz


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר