אמן: Sahel Sounds

Collection of music from the Sahel region of Africa in the Southern Sahara Desert. The Sahel is 3,400 mi from the Atlantic Ocean in the west to the Red Sea in the east. It is a transitional ecoregion of semi-arid grasslands, savannas, steppes, and thorn shrublands lying between the wooded Sudanian savanna to the south and the Sahara to the north. The music on this compilation was not collected from “discarded” or “abandoned” cellular phones as has been reported.

אמנים דומים

האלבומים האמןSahel Sounds


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר