בלוג לפתוח בחינם

אמן: Sania Kroitor

Born in a family of musicians, SanYa has received classical musical education. Since early age, he was fascinated by a diversity of musical genres and traditions. That helped him to create his individual new age style which fuses together the contemporary, country and ethnic music, freedom of jazz and classical canons, spirit of Jewish, Arabic, Gypsy and Irish heritages. At 37 years old, SanYa enjoys a widespread popularity in Israel. He performs with the best Israeli and world famous musicians, often appears on popular TV shows.

אמנים דומים

האלבומים האמןSania Kroitor


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר