אמן: Sarathy Korwar

BIOGRAPHY (via Ninja Tune) Born in the US, Sarathy Korwar grew up in Ahmedabad and Chennai in India. He began playing tabla aged 10 but was also drawn to the American music that he heard on the radio and that leaked through the doorway of his local jazz music shop, Ahmad Jamal were John Coltrane early discoveries. At 17, Sarathy moved to Pune to study for a degree in Environmental Science, but instead dedicated his time to music: practicing tabla under the tutelage of Rajeev Devasthali

אמנים דומים

האלבומים האמןSarathy Korwar


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר