בלוג לפתוח בחינם

אמן: Selim Sesler Brenna Mac Crimmon

Karsilama (Selim Sesler’s Thracian Dance Band featuring Brenna MacCrimmon) fuse the driving improvisational energy of Thracian (NorthEastern Greece) Roman (Gypsy) wedding bands with the expressive power of Balkan folk songs in Turkish. This group features Canadian vocalist Brenna MacCrimmon and Roman clarinetist Selim Sesler and his ensemble. This group draws on two rich repertoires: Rumeli (Balkan) Turkish folk songs and Thracian Roman dance music repertoire in its multifaceted improvisational richness.

אמנים דומים

האלבומים האמןSelim Sesler Brenna Mac Crimmon


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר