אמן: Sheila Chandra

Sheila Chandra (b. 1965) is a singer of Indian descent and British nationality. Born on the 14th March 1965, as a teenager she formed the band Monsoon, and created a fusion of Western and Indian pop styles. She married Steve Coe, who became the band's producer, and along with Martin Smith, the band became a trio. They made a single album, Third Eye, in 1982, from which they had a surprise hit single "Ever So Lonely". However, resenting pressure from their record company over musical direction

אמנים דומים

האלבומים האמןSheila Chandra


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר