אמן: Simple Minds

Simple Minds is a Scottish pop and rock band that achieved its greatest worldwide popularity from the mid-80s to the early 90s, still playing to a massive fan-following today. The group, from the South Side of Glasgow, has produced a set of critically acclaimed albums in the early 80s. It also has secured a string of successful hit singles, the best known being their #1 worldwide hit single "Don't You (Forget About Me)", from the soundtrack of the John Hughes movie The Breakfast Club and their worldwide hit single "Alive and Kicking".

אמנים דומים

האלבומים האמןSimple Minds


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר