אמן: Sir Georg Solti

Born György Stern in Budapest, October 21st 1912. His first job as Music Director was with the Bavarian State Opera. Whilst in Germany soon after the war had ended in 1945, he met Richard Strauss (whom he would only ever meet 3 times). The elderly Strauss became a massive influence for Solti later during his professional career. In 1952, Solti took over the Frankfurt Opera. It was with The Vienna Philharmonic Orchestra that he recorded Richard Wagner's "The Ring". The actual recording took seven years to complete.

אמנים דומים

האלבומים האמןSir Georg Solti


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר