אמן: Slayer

Slayer is a thrash metal band from US, formed in 1981. The band was founded by guitarists Jeff Hanneman and Kerry King. The band was credited as one of the "Big Four" thrash metal bands, along with Metallica, Anthrax, and Megadeth. Slayer's musical traits involve fast tremolo picking, guitar solos, double bass drumming, and shouting vocals. The band's lyrics and album art, which cover topics such as death, deviants, suicide, genocide, necrophilia

אמנים דומים

האלבומים האמןSlayer


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר