אמן: Slowdive

Slowdive is a dream pop/shoegaze band that formed in 1989 in Reading, England, United Kingdom. Signed to Creation Records in 1990 and initially championed by the British music press, the band scored a UK top forty entry with their debut album Just For a Day. The band consists of Rachel Goswell (vocals/guitar), Neil Halstead (vocals/guitar), Nick Chaplin (bass), Christian Savill (guitar), and Simon Scott (drums, 1990-1994, 2014-present); additionally, Ian McCutcheon replaced Scott from 1994-1995.

אמנים דומים

האלבומים האמןSlowdive


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר