אמן: Solarno

The Solarno music project from Jim Furey explores ideas of science, technology, and history through the medium of electronic music and digital production to achieve his vision of “creating aural beauty one byte at a time.” Fusing the simplistic nature of early 8-bit music, today’s powerhouse digital synth wonders, and a background in classical and jazz performance, Solarno, a Los Angeles based producer, conjures up the joy of danceable electronica with the depth and richness of a Hollywood movie score.

אמנים דומים

האלבומים האמןSolarno


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר