בלוג לפתוח בחינם

אמן: Solema

Solema is a band of friends who came together to share and enjoy eachothers music...a friendship that started back home as children, and grew through traveling all around the world together... When Ben brought Fundi & Alon, his friends from Rimon School of Music, to meet the rest of the gang Shmeltzer, Fasa & Joni, Alon and Fundi couldn't ignore the magic in the air. Sitting on the piano and bass the journey began... Jamming through the nights, learning

אמנים דומים

האלבומים האמןSolema


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר