אמן: Speed On The Beat

The "Baltimore, MD-Born, College Park-matured" Speed on the Beat originally worked with several indie labels until he realized the "signed" life wasn't for him. After taking an extended hiatus, SOTB returned to hip-hop in late 2011 with a new, intentionally no-fi sound, purposely leaving in audio clips and pops--in an effort to critique the glossy nature of music and to deepen his story. After releasing 2012's One Year Later and 2013's Songs For..

אמנים דומים

האלבומים האמןSpeed On the Beat


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר