אמן: Spoon

Spoon is an American indie rock band from Austin, Texas. The band was formed in late 1993 by lead singer/guitarist Britt Daniel and drummer Jim Eno. Current members also include: Eric Harvey (keyboard, guitar, percussion, backing vocals) and Rob Pope (bass, backing vocals - replaced Joshua Zarbo in 2007). After releasing their debut LP Telephono on Matador Records, the band signed with Elektra in 1998, but the contract was dropped soon after the band released A Series of Sneaks.

אמנים דומים

האלבומים האמןSpoon


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר