אמן: State Of Bengal Vs Paban Das Baul

The Bauls are India's divine fools, roving bands of illiterate, mystic-musicians who own only the clothes on their backs and a battered patchwork quilt. They sing for their supper, often espousing Tantra (a discipline that suggests that sacred epiphany can be achieved through sexuality), and then move on. London-based DJ Sam Zaman (aka State of Bengal) encouraged Paban Das Baul, who is accustomed to interpreting 500-year-old texts, to write his own

אמנים דומים

האלבומים האמןState of Bengal vs. Paban Das Baul


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר