אמן: Strauss

There is more than one artist by the name of Strauss: 1) A stoner rock, heavy metal, sludge band from London, UK. BIO: Mother of all the multicultural cities, London is the melting pot where five lads, their respective nationalities and single musical influences happened to collide and form Strauss. A project inspired and driven by the adverse powers of modern western society, this is also the repressed need to speak out for those wishing to break away from a far too rationalized routine.

אמנים דומים

האלבומים האמןStrauss


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר