אמן: Swift Guad

Swift Guad , Montreuillois depuis toujours, est un auteur-compositeur-interprète. Il réalise aussi ses propres clips. Bercé par la culture hip-hop depuis tout jeune, c’est tout naturellement qu’il commence le rap en 1998. En 2000, il crée le label Horizone production avec ses acolytes Paco, Rossito et Dos Fx. Il commence ainsi à produire ses projets comme l’album de Paco “à base de vers durs“, les mixtapes “avant goût” et “figure 2 style“, les compilations “Good oldies” volume 1 & 2“.

אמנים דומים

האלבומים האמןSwift Guad


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר