אמן: Sza

Solána Imani Rowe (born November 8, 1990), better known by her stage name SZA (pronounced Sizza), is a singer-songwriter. Rowe was born in St. Louis, Missouri but raised in Maplewood, New Jersey. She released her self-released debut EP, See.SZA.Run in October 2012. In April 2013, SZA released her S EP to good critical reviews— in July of that same year, it was announced she was signed to Top Dawg Entertainment and began working on her Z EP, which would eventually become a full-fledged album.

אמנים דומים

האלבומים האמןSZA


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר