אמן: Tala

TÃLÃ. The very name is indicative of female stature and confidence, traits that are embodied within TALA’s music. TÃLÃ celebrates the eclectic – growing up in the 90s London of Iranian descent, the soundtrack to TÃLÃ's key influential years as a youngster was a mixture of classical music, 90s hip-hop and R&B, and computer game soundtracks.

אמנים דומים

האלבומים האמןTala


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר