אמן: Tea Packs

Tea Packs (Hebrew: טפקס), also transliterated as Tipex, are an Israeli band from Sderot whose music combines mizrahi and Western influences, along with a quirky sense of humor. The group's frontman, Kobi Oz, is of Tunisian descent, and is regarded as one of Israel's leading songwriters.

אמנים דומים

האלבומים האמןTea Packs


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר