אמן: Teofilovici

Teofilovic Twins, Ratko and Radisa, are, in every meaning of the word, unique performers of ancient Serbian and Balkan music. During their fifteen years of preparations - before they finally decided to break the silence and appear on European ethno scene - they have solved the "mystery of the second voice," and found long lost harmonies of traditional singing. Their debut album "Cuvari sna" ("Dream Keepers"), released 1998 was the first one of the future series of four albums, that would complete the initial circle.

אמנים דומים

האלבומים האמןTeofilovici


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר