אמן: The Albion Dance Band

In 1977, English musician Ashley Hutchings (having abandoned the Albion name some years earlier and focused on forming the Etchingham Steam Band with his wife Shirley Collins) put together a new Albion Band, this time with the aim of playing traditional dance music. Hence the name. The band had a huge and unstable membership that included Simon Nicol, Graeme Taylor (from Gryphon), the early music experts Phil Pickett and John Sothcott, fiddle player Ric Sanders

אמנים דומים

האלבומים האמןThe Albion Dance Band


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר