אמן: The Clash

The Clash were a punk rock band from London, England, United Kingdom, active from 1976 to 1985. One of the most successful and iconic bands from the first wave of punk in the 70s, they incorporated rock and roll, reggae, rockabilly, and eventually many other music styles into their repertoire. They were legendary for their uncommonly intense stage performances. From their earliest days as a band, The Clash stood apart from their peers with their musicianship as well as their lyrics

אמנים דומים

האלבומים האמןThe Clash


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר