בלוג לפתוח בחינם

אמן: The Diwan Project

What is “Diwan”? According to the Jewish tradition of the Middle Ages in Spain, it was common for Jews to meet outside the synagogue or house of study. Following holy prayer or study, they would create culture in the space between sacred and secular time. They would integrate spiritual search, their yearning for the “Shechina” (the divine presence) and for the return to Zion. These encounters in Spain, Egypt, Morocco and Yemen were called “Diwan”.

אמנים דומים

האלבומים האמןThe Diwan Project


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר