בלוג לפתוח בחינם

אמן: The Genders

THE GENDERS was an excellent band from the city of Tel Aviv (Israel) that edited several works with an exceptional quality. Its style was a mix between punk, hardcore and garage. This work was its demo debut but it seems a true great professionl album in all senses. After it comes 4 albums and finally the change of name. After their have changed the name by the "BAD DATE" until now (2013). https://www.facebook.com/bad.date https://myspace.com/thegenders http://www.cdbaby.com/cd/genders

אמנים דומים

האלבומים האמןThe Genders


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר