בלוג לפתוח בחינם

אמן: The Israeli Ethnic Ensemble

The five members of the Ethnic Ensemble come from different cultural and ethnic backgrounds and truly reflect the varied musical styles of Israel. The music performed by the ensemble relies mostly on Eastern European, Balkan and Gypsy traditions. Naturally, it combines materials from the countries of origin of the five musicians; the Sephardic traditional music, Mediterranean influences, the music of Yemenite Jews and some original music as well.

אמנים דומים

האלבומים האמןThe Israeli Ethnic Ensemble


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר