אמן: The Kinks

The Kinks (1963–1996) were an English pop-rock group that came out of the British R&B scene of the early 1960s. Formed in Muswell Hill, North London, by brothers Ray Davies and Dave Davies in 1964 and categorised in the United States as a "British Invasion" band, the Kinks are recognised as one of the most important and influential rock groups of the era. In 1990, their first year of eligibility, the original four members were inducted into the Rock & Roll Hall of Fame.

אמנים דומים

האלבומים האמןThe Kinks


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר