אמן: The Manic Shine

The Manic Shine are a rock band unlike any you will ever have heard. With a vast sound that links progressive alt/rock with atmospheric synth noise they combine incredible guitar solos, time signature changes and a heart-pounding groove to deliver an inebriating wall of metamorphic art rock. Band Members: Ozzie Rodgers - Lead Vocals & Guitars Orren Karp - Backing Vocals & Guitars Hutch Hutchison - Backing Vocals & Bass Tamir Karp - Drums

אמנים דומים

האלבומים האמןThe Manic Shine


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר