אמן: The Ronettes

The Ronettes were a girl group of the 1960s from New York City, best known for their work with producer Phil Spector. They consisted of lead singer Veronica Bennett (a.k.a. Ronnie Spector), her sister Estelle Bennett, and their cousin Nedra Talley. Their defining album is "Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica" from 1963, and their most famous songs include "Be My Baby", "Baby, I Love You", "(The Best Part Of) Breakin' Up", and "Walking in the Rain".

אמנים דומים

האלבומים האמןThe Ronettes


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר