אמן: The Shins

The Shins are an American indie rock band centered around James Mercer. The band formed in 1997, in Albuquerque, New Mexico, United States as a side project of Mercer (previously of Blue Roof Dinner) and drummer Jesse Sandoval, who were both members of Flake Music. The band's original lineup was Mercer (vocals, guitar), Sandoval (drums), Marty Crandall (keyboards) and Dave Hernandez (bass). Neil Langford replaced Hernandez in 1998. Hernandez returned to the band in 2003, as Langford had left the band in 2001.

אמנים דומים

האלבומים האמןThe Shins


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר