בלוג לפתוח בחינם

אמן: The Sixteenth Lamb

"Ha'Keves Ha'Shisha Asar" (Hebrew: הכבש השישה עשר) is a name of a children's book, a show and a music album. The song book "Ha'Keves Ha'Shisha Asar" was written by Jonathan Geffen when he lived in Paris. In 1978 the music album based on the song book Geffen wrote was produced with a participate of famous singers in Israel. The album had a great success, especially the songs "Gan Sagur" (Hebrew: גן סגור) and "Ha'Yalda Ha'chi Yafa Ba'Gan" (Hebrew: הילדה הכי יפה בגן).

אמנים דומים

האלבומים האמןThe Sixteenth Lamb


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר