אמן: The Vamps

The Vamps is the name of more than one artist 1) Pop band from Birmingham, UK 2) The Vamps were a rock band from Crystal Lake, Illinois. They formed after the breakup of Frank and Spike’s old band, Society’s Anxiety. They only ever released one album, 1920, which contains much of their early work. The band officially broke up in 2007 after one last show at the Clearwater Theatre. 3) The Vamps were a disco outfit from Brazil. They released the album “Disco Blood” in 1977 on Building Records.

אמנים דומים

האלבומים האמןThe Vamps


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר