אמן: The White Stripes

The White Stripes were an alternative rock band, formed in 1997 in Detroit, Michigan, United States. They disbanded in 2011. The group consisted of songwriter Jack White (vocals, piano/keyboards, guitar) and Meg White (drums, vocals). After releasing several singles and three albums within the Detroit independent music underground, The White Stripes rose to prominence in 2002, as part of the garage rock revival scene. Their successful albums White

אמנים דומים

האלבומים האמןThe White Stripes


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר