אמן: Thirty Seconds To Mars

Thirty Seconds to Mars (commonly stylized as 30 Seconds to Mars) is an American Alternative Rock band, Founded in 1998 in Los Angeles, California, United States by Jared Leto and his brother, Shannon, Thirty Seconds to Mars initially began as a small family project. Matt Wachter later joined the band as bassist and keyboard player. After working with a number of guitarists (including Kevin Drake and Solon Bixler), the band auditioned Tomo Miličević to complete the band's official roster.

אמנים דומים

האלבומים האמן30 Seconds to Mars


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר