בלוג לפתוח בחינם

אמן: Tim Rayborn

Tim Rayborn is a notable American-born musician and singer who has accomplished himself in the music of the Middle East, North Africa, Central Asia, Turkey, Iran, and the Balkans. His musical interests began with medieval music, and he studied harpsichord at the Dominican College of San Rafael. He began studying music at the age of seven, when he first learned to play the guitar. From there it was on to heavy metal and then (logically enough) early music, which has been one of his main loves since the mid-80s.

אמנים דומים

האלבומים האמןTim Rayborn


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר