אמן: Tom Petty And The Heartbreakers

Tom Petty and the Heartbreakers was a rock band formed in 1976 from Gainesville, Florida, USA and led by Tom Petty. Petty was supported by his band, The Heartbreakers, for the majority of his career. He has occasionally released solo work, as was the case with his 2006 album Highway Companion on which he performed most of the backing instrumentation himself. However, members of The Heartbreakers have played on each of his solo albums and the band has always backed him when touring in support of those albums.

אמנים דומים

האלבומים האמןTom Petty and The Heartbreakers


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר