אמן: Tony Bennett

Tony Bennett (born Anthony Dominick Benedetto on August 3, 1926) is an American singer of popular music, standards and jazz. After having achieved artistic and commercial success in the 1950s and early 1960s, his career suffered an extended downturn during the height of the rock music era. Bennett staged a remarkable comeback, however, in the late 1980s and 1990s, expanding his audience to a younger generation while keeping his musical style intact.

אמנים דומים

האלבומים האמןTony Bennett


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר