אמן: Touchinggrace

touchingGrace is a Sitar-based World Music ensemble that combines the esoteric and mystical qualities of Indian Classical Music with the improvisation and syncopation of Jazz, the structure and thematic development of Western Classical Music, the passion and primal emotion of The Blues, and the energy and power of Rock. The group was founded by Sitar and Surbahar virtuoso Jay Kishor as more of a "vision" than a "band." With the exception of Kishor

אמנים דומים

האלבומים האמןtouchingGrace


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר