בלוג לפתוח בחינם

אמן: Train

Train is a Grammy Award winning rock band formed in San Francisco, California. To date, three of their albums have peaked in the top 10 of the Billboard 200 and have sold a total of over 4 million albums in the US. Four of their songs have been top 20 hits on the Billboard Hot 100 including their highest charting (#3) and best selling (certified 5x Multi-Platinum by the RIAA) worldwide hit "Hey, Soul Sister." Train has found success on modern adult contemporary radio stations

אמנים דומים

האלבומים האמןTrain


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר