אמן: Two Door Cinema Club

Two Door Cinema Club is a Bangor and Donaghadee, Northern Ireland, UK, electropop / alternative band, formed 2007, consisting of Alex Trimble (vocals, guitar), Kevin Baird (bass, vocals), Sam Halliday (guitar, vocals) and, live only, Benjamin Thompson (drums). The band has released three albums: "Tourist History" (2010), "Beacon" (2012) and "Gameshow" (2016). The band's name resulted from Halliday's mispronunciation of the local cinema's name, Tudor Cinema.

אמנים דומים

האלבומים האמןTwo Door Cinema Club


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר