אמן: Tymon Dogg

Tymon Dogg is a violinist, guitarist, and keyboardist, from England who was once singed to Pye records, Threshold records, and also on the verge of singing with Apple records. He recorded several songs with Paul McCartney and James Taylor, yet they were unfortunately never released due to a number of problems at the time. In the late 60's and early 70's, he released a pair of singles for both Pye and Threshold, one of which "The Bitter Thoughts of Little Jane" has recently appeared on the Nuggets II compilation.

אמנים דומים

האלבומים האמןTymon Dogg


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר