אמן: Unknown Mortal Orchestra

Unknown Mortal Orchestra first dropped into the world in late 2010 as a bandcamp account carrying a single called ‘Ffunny Ffrends’. ‘Ffunny Ffrends’ was everything you imagined it might be – alien beatnik pop music that echoed 60s psychedelia and krautrock minimalism with just a hint of gentle weirdness that suggested its roots might equally lie in the verdant indie of the equally distant New Zealand scene. Ruban Nielson is a New Zealand native who had transplanted to Portland, Oregon, USA with his band The Mint Chicks.

אמנים דומים

האלבומים האמןUnknown Mortal Orchestra


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר