אמן: Vance Joy

Vance Joy (born James Keogh in Melbourne) is an Australian singer-songwriter. His debut album God Loves You When You're Dancing was released in March 2013. The single "Riptide" became a success on Australian commercial radio and was certified Platinum by the Australian Record Industry Association (ARIA). Feeding on a diet of The Pogues, Paul Kelly, and whatever else was playing, Joy cut his teeth performing at open mic nights in Melbourne. His style is folk music with pop influences.

אמנים דומים

האלבומים האמןVance Joy


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר