בלוג לפתוח בחינם

אמן: Vilderness

Demoism: An irrational clinging of an artist to the initial phase of his art. This wide-spread phenomenon causes the artist to treat his raw materials (demos) as a finished product – while these materials are merely the starting point of the creative process. (vilderNess) Room, the debut album, was released EnT-T (www.ent-t.com). All sounds on it were created using one guitar, played live through self-programmed effects. The album was produced by Lior Suliman & Tal Weiss. More information can be found on www.vilderness.net.

אמנים דומים

האלבומים האמןvilderNess


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר