אמן: Virginia Lopez

The correct spelling is Virginia López please correct your ID3 tags. Virginia López was a American Bolero singer singing in Spanish who was very popular in the 50s - 60s who released music on the famous Seeco Records. She probably from Puerto Rico as many artist on that label are of Latin decent, like Cuban, Argentinian, Mexican or Puerto Rican.

אמנים דומים

האלבומים האמןVirginia Lopez


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר