אמן: Western Jazz Band

Named after Tanzania's Western Province, from which its members came, the band formed in 1959 in Dar es Salaam, Tanzania. Active during the 1960s and 1970s.

אמנים דומים

האלבומים האמןWestern Jazz Band


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר