אמן: Whitney Houston

Whitney Houston (born on August 9, 1963 in Newark, New Jersey, death announced February 11, 2012 in Los Angeles, California) was a Grammy and Emmy Award winning American R&B/pop singer, actress, former fashion model, record and movie producer. Whitney Houston is one of pop music's best-selling music artists of all-time, with more than 200 million combined albums, singles, and videos sold worldwide. She was known for her soulful dramatic mezzo-soprano voice, vocal power, range and melismatic skill.

אמנים דומים

האלבומים האמןWhitney Houston


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר