אמן: Wilco

Wilco is a rock band which formed in 1994 in Chicago, Illinois, United States by the remaining members of alternative country group Uncle Tupelo following singer Jay Farrar's departure from that group. Wilco's lineup has changed frequently, with only singer Jeff Tweedy and bassist John Stirratt remaining from the original incarnation. The other current members are guitarist Nels Cline, multi-instrumentalists Pat Sansone and Mikael Jorgensen, and drummer Glenn Kotche.

אמנים דומים

האלבומים האמןWilco


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר